Links

Links

1. Jongeren op gezond gewicht
https://alkmaar.nl/jogg

2. Jonge moeders
https://www.facebook.com/jongenmoederalkmaar
https://fiom.nl/
http://www.stichtingbabyspullen.nl
https://tienermoeders.nl/

http://voortienermoeders.nl/

 

3. Financiële en materiële ondersteuning
http://www.stichtingbabyspullen.nl/hulp-nodig
http://www.haltewerk.nl/laag-inkomen/tegemoetkomingen/
http://www.dreamcatchervintage.nl/
http://www.voedselbankalkmaar.nl/
https://www.alkmaar.nl/mantelzorgcompliment
https://www.wijzeringeldzaken.nl/ 
https://www.nibud.nl/
https://www.zelfjeschuldenregelen.nl/
https://www.alkmaar.nl/rondkomen.html

4. Op zoek naar een maatje
http://www.coach4youalkmaar.nl
Coach4you een preventief mentorproject bedoeld om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Coach4you wil leerlingen van ong. 11 tot 14 jaar die moeite hebben met  de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs een steun in de rug bieden.
http://z11jongerencoaching.nu/
Z11 kan je steuntje in de rug geven en je helpen bij je persoonlijke ontwikkeling. Zit je met persoonlijke vragen dan kun je daarmee bij Z11 terecht als je tussen de 12 en 21 jaar bent en in Alkmaar en omgeving woont of naar school gaat.
https://home-start.nl/pages/Home-start/Locatie?id=59
https://www.alkmaarvoorelkaar.nl/

5. Voorlezen en taal
https://www.bibliotheekkennemerwaard.nl/lokale-content/1249-taalhuis-alkmaar
https://www.bibliotheekkennemerwaard.nl/lokale-content/20-jeugd/1267-boekstart-bij-bibliotheek-kennemerwaard
https://www.humanitas.nl/afdeling/noord-kennemerland/activiteiten/voorleesproject-alkmaar/

6. Jeugd/ jongeren
https://jouwggd.nl/
Antwoord op vragen over je lichaam, je gevoel of dingen waar je liever niet thuis over praat.
http://www.haltewerk.nl/werk/jongerenloket/
Vragen over opleiding, werk of inkomen. Voor jongeren van 16 tot 27 jaar 
https://www.kindertelefoon.nl/
Voor al je vragen waar je mee zit. Voor kinderen van 8-12 en jongeren van 13-18 jaar.
https://www.infovoorjou.nl
Informatie over allerlei onderwerpen, zoals lichaam/gevoel, school/toekomst, internet/mobiel. Speciaal voor jongeren.
http://8-12informatie.nl
Informatie over thuis, familie, school, pesten, vrije tijd. Voor kinderen van 8-12 jaar.
http://kwikstart.nl/
Informatie voor jongvolwassen over wonen, financiën, gezondheid, rechten en plichten, etc..
http://www.stichtingjongehelden.nl/
Voor kinderen/tieners die te maken hebben gehad met ingrijpend verlies.
https://www.tjekkin.nl/
Op Tjekkin werken professionals, jongeren, ouders en cliëntenraadsleden samen met ambtenaren.
http://www.linkprojecten.nl/ 
De preventieve en voorlichtingsactiviteiten van LINK richten zich op jongeren en hun ouders en mede-opvoeders.
http://zoisdienstverlening.nl/workshops/
http://e-learning.smartmetgeld.nl/alle-lessen/
In deze lessen ga je leren wat inkomsten en uitgaven zijn. In 10 stappen weet jij hoe je geld kunt verdienen en waaraan je geld uitgeeft. Door kleine opdrachten te doen leer je jezelf om te gaan met inkomstenen uitgaven.

7. Kinderen/jongeren met een beperking

http://www.autismenoordholland.nl
Een wegwijzer voor ouders met een kind met autisme, ADHD of aanverwante problematiek.

https://www.unieksporten.nl/home 
Sporten met een beperking.

http://www.meenwh.nl/ 
Ondersteuning bij het leven met een beperking.


Kernpartners
www.ggdhn.nl

www.meewering.nl

https://www.alkmaar.nl/jeugdenonderwijs

 
Handige informatie
sociale kaart gemeente Alkmaar

Basisonderwijs in Alkmaar

Kinderopvang in Alkmaar

Gastouderopvang in Alkmaar