Ondersteuning door de jeugd- en gezinscoach

Ondersteuning door de jeugd- en gezinscoach

Voor wie?
Jeugd- en gezinscoaches ondersteunen gezinnen waar het niet lekker loopt, bijvoorbeeld omdat ouders de grip op hun kinderen kwijt zijn, door ruzie, verslaving of schulden. Ze zijn er ook voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die niet lekker in hun vel zitten en kinderen met een lichte tot ernstige verstandelijke, lichamelijke, psychiatrische of psychosociale problemen en/of met een chronische ziekte.

Werkwijze
Jouw vraag is leidend.
Voor de jeugd- en gezinscoach is de vraag van jouw kind en gezin leidend. De coach luistert, geeft advies en gaat samen met jou op zoek naar een oplossing die passend is. Daarbij kijkt de coach ook wat jij, eventueel samen met anderen die bij jouw gezin betrokken zijn, zelf kan doen om bij te dragen aan een oplossing.

Aanspreekpunt voor huisartsen, kinderopvangorganisaties en scholen
Huisartsen, medewerkers van kinderopvangorganisaties en docenten, interne begeleiders, mentoren en zorgcoördinatoren van scholen kunnen bij de jeugd- en gezinscoaches terecht voor vragen en advies. Als het probleem van je kind of gezin de zorgtaak overschrijgt van de huisarts, kinderopvang of school en er meer hulp nodig is, dan biedt de jeugd- en gezinscoach zelf ondersteuning.

Vast contactpersoon voor gezinnen
De jeugd- en gezinscoach kan zelf direct verschillende vormen van hulp bieden. Als er meer ondersteuning nodig is, verwijst de coach je naar specialistische jeugdhulp. Kijk hier voor meer informatie over specialistische jeugdhulp. Ook nadat andere hulp is ingeschakeld, blijft de jeugd- en gezinscoach contactpersoon voor jullie gezin.