Contactgegevens CJG-team Noord

CJG Alkmaar NOORD Arubastraat 2  
    e-mailadres
Mascha Geleijnse coördinator CJG mgeleijnse@alkmaar.nl
Verloskundigen Praktijk Alkmaar/verloskundigen   verloskundigenpraktijkalkmaar@zorgring.nl
Partners in Verloskunde  verloskundigen partnersinverloskunde@gmail.com
Verlosk.praktijk De Zon verloskundigen info@dezonverloskunde.nl
Emmy Pluijmen jeugdverpleegkundige info@cjgalkmaar.nll
José Snelder jeugdverpleegkundige info@cjgalkmaar.nl
Particia dos Santos jeugdverpleegkundige info@cjgalkmaar.nl
Tamara Koster jeugdverpleegkundige info@cjgalkmaar.nl
Wilhelmien de Vries jeugdverpleegkundige info@cjgalkmaar.nl
Simone Meijnen jeugdverpleegkundige info@cjgalkmaar.nl
Yvonne Verlind jeugdarts info@cjgalkmaar.nl
Annemarie de Boer jeugdarts info@cjgalkmaar.nl
Ans van Harten cb assistente info@cjgalkmaar.nl
Wendy Silver doktersassistente info@cjgalkmaar.nl
Sandra Tol J&G coach jeugdengezinscoaches@alkmaar.nl
Janne Dekker J&G coach jeugdengezinscoaches@alkmaar.nl
Jolanda Korver J&G coach jeugdengezinscoaches@alkmaar.nl
Marlinda Kleverlaan J&G coach jeugdengezinscoaches@alkmaar.nl
Edith Hopman J&G coach jeugdengezinscoaches@alkmaar.nl
Paula Wijker J&G coach jeugdengezinscoaches@alkmaar.nl
Rana Kocyigit J&G coach jeugdengezinscoaches@alkmaar.nl
Eveline Schipper J&G coach jeugdengezinscoaches@alkmaar.nl
Noortje Baesjou J&G coach jeugdengezinscoaches@alkmaar.nl
Michael Holleman J&G coach jeugdengezinscoaches@alkmaar.nl
Truus Ruiter maatschappelijk werker t.ruiter@dewering.nl
Ria Broeze coördinator Home-Start r.broeze@humanitas.nl
Brian van der Vliet Jongerencoach bvandervliet@straatgeluid.nl
Vanessa Macias Jongerencoach info@straatgeluid.nl
     
Renate Nanning baliemedewerker info@cjgalkmaar.nl
Hannie Euser baliemedewerker info@cjgalkmaar.nl