Lokale informatie over thema's

Stroomschema kinderopvang
Dit schema geeft duidelijkheid over het verkrijgen van de verschillende toeslagen / vergoedingen voor kinderopvang.

Sociaal medische indicatie
Je kunt als professional Sociaal Medische Indicatie aanvragen als ouders door lichamelijke, psychische of sociale problemen de opvoeding en de verzorging van hun kind niet meer aankunnen.

Matrix hulp bij opvoed- en opgroeiproblemen
Bijgevoegde matrix brengt in kaart waar partners van het voorveld, zoals basisonderwijs, opvoedvragen van ouders het beste naar toe kunnen leiden.

Aanbod echtscheiding
Er is een groot aanbod van interventies op het gebied van echtscheiding. Dit document biedt een overzicht.

Financiƫle ondersteuning voor ouders

Samenwerking CJG en het primair onderwijs

Aanmeldingsformulier CJG