Nieuws

Alle nieuwsitems

Workshop gemeenteraadsverkiezingen

08-02-18

Deze workshop is bestemd voor moeilijk lerende personen van boven de 18 jaar die meer willen weten over het stemmen. Vragen als 'Wat doet de gemeenteraad' en 'Waarom is het belangrjk om te stemmen' komen aan de orde. De workshop vindt plaats op dinsdag 13 maart van 19.00 – 21.00 uur.

lees meer

Speel je Wijs festival

05-02-18

Op woensdag 21 maart organiseert het CJG een middag vol leuke activiteiten: het Speel je Wijs festival. Het festival duurt van 14.30 tot 16.30 uur en vindt plaats in wijkcentrum Overdie, Van Maerlantstraat 8-10 in Alkmaar. Allerlei organisaties doen mee, zoals Humanitas en Speel-o-theek Overdie. Ouders en kinderen zijn van harte welkom op deze gratis bijeenkomst.
Kinderen kunnen er naar hartenlust spelen, er is informatie over spelen en opvoeden verkrijgbaar en er zijn allerlei gratis workshops en activiteiten.

lees meer

De Week van het Vergeten Kind 29 januari - 4 februari

29-01-18

Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste kinderen ter wereld, maar helaas geldt dit geluk niet voor alle kinderen in ons land. Stichting Het Vergeten Kind strijdt daarom voor een Nederland waarin elk kind zich écht kind voelt, zich goed ontwikkelt en volwaardig meedoet in de maatschappij.
Het thema van dit jaar is 'Het belang van kleine gebaren van echte aandacht'.

lees meer

Cursus Positief Opvoeden 2-12 jaar

17-01-18

 

De cursus Positief Opvoeden helpt je de oorzaken van gedragsproblemen te herkennen, hoe je gewenst gedrag kunt stimuleren en hoe je om kunt gaan met ongewenst gedrag. De cursus is bedoeld voor ouders/opvoeders met één of meerdere kinderen (2-12 jaar) met problemen in hun gedrag én die behoefte hebben aan meer begeleiding bij de opvoeding. De cursus start op 13 maart.

lees meer

Nieuwsbrief januari 'Tijd voor Taal'

16-01-18

Voorlezen is leuk en gezellig voor kinderen en goed voor hun taalontwikkeling. Naast het plezier samen en de aandacht die je geeft, zorgt het er ook voor dat de relatie met je kind verbetert. De bibliotheek  organiseert tijdens de Nationale Voorleesdagen (24 januari-3 februari) allerlei activiteiten. Voor ouders, die moeite met lezen en schrijven hebben, zijn er mogelijkheden om de taal te verbeteren en hen in contact te brengen met mensen die hierbij kunnen helpen.

lees meer

Rouwverwerking bij kinderen

11-01-18

Stel je hebt  te horen gekregen dat een kind op de school van je kind overleden is. Hoe vertel je het tegen je kind, welke reacties kun je verwachten en hoe kun je je kind het beste ondersteunen?

lees meer

Woensdagochtendcafé in 2018

03-01-18

Ouders van kinderen van 0-4 jaar kunnen elkaar elke tweede woensdag van de maand ontmoeten in het Woensdagochtendcafé van 10.00- 11.30 uur in Wijkcentrum Overdie, van Maerlantstraat 8-10 in Alkmaar. Ouders/verzorgers zijn van harte welkom voor kopje koffie of thee. De kinderen kunnen lekker spelen terwijl de ouders eventueel met elkaar in gesprek gaan en tips uitwisselen over de opvoeding. De jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau is ook aanwezig en zorgt voor de koffie en thee. De toegang is gratis.

In 2018 is het Woensdagochtendcafé geopend op 10 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei en 13 juni.

 

Fijne Feestdagen

24-12-17

Het CJG wenst iedereen gezellige Kerstdagen en een gelukkig én gezond 2018!

Ondersteuning GGZ Noord-Holland-Noord

18-12-17

 

GGZ Noord-Holland Noord biedt ondersteuning voor familie en naasten (mantelzorgers) van mensen met psychiatrische klachten. Via een digitale hulpmodule kunnen mensen kennis en vaardigheden opdoen die zij kunnen inzetten om overbelasting te voorkomen.

lees meer

Fix je fiets

07-12-17

Afgelopen week hebben LINK Jongerenwerk, Politie Alkmaar en Handhaving Alkmaar, gedurende twee ochtenden, op fietsroutes naar het voortgezet onderwijs in Alkmaar en Purmerend, een fietsverlichtingscontrole gehouden. De jongeren bij wie een defect aan de fietsverlichting werd geconstateerd, kregen de kans hun fiets ter plekke te ‘fixen’ en ontliepen zo een bekeuring van € 55,-.

Het doel van het project ‘Fix je Fiets’ is: de verkeersveiligheid verbeteren van en voorlichting geven aan jongeren en tieners in de hoop dat iedereen voortaan met goed werkende verlichting op pad gaat. Door een controle te houden, laagdrempelig een reparatieservice aan te bieden, niet te bekeuren, maar wel brief naar de ouders te sturen, hopen jongerenwerk, politie, handhaving en sponsor fietswinkel de Hoef, niet alleen jongeren en tieners, maar vooral ook hun ouders, ervan te kunnen overtuigen dat het hebben van goede fietsverlichting noodzakelijk is. Fietsers zijn immers veel kwetsbaarder in het verkeer dan bijvoorbeeld een automobilist. Door het hebben van geen of slechte fietsverlichting vallen er jaarlijks vele verkeersslachtoffers.

Fix je Fiets richt zich op de veiligheid van tieners en jongeren. Dit ontslaat ouders niet van hun eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van hun kind. Gelukkig zijn de meeste ouders inmiddels hiervan doordrongen. Van de 284 gecontroleerde jongeren/tieners hadden er 29 hun verlichting niet op orde. 

Nieuwsbrief november 'Voel je thuis'

30-11-17

Je thuis voelen is belangrijk  in het leven; het bevordert de gezondheid. Bij een gebrek aan een thuisgevoel, loop je meer het risico op stress. In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan 'je thuis voelen', in de brede zin van het woord. De komende feestdagen staan bij veel mensen in het teken van gezellig samen (thuis) zijn, want eigenlijk weet iedereen wel dat het niet draait om consumeren en uiterlijkheden.

lees de nieuwsbrief

Opvangtoeslag bij peuterspeelzaal

20-11-17

Alle peuterspeelzalen worden per 1 januari 2018 kinderdagverblijven. Dat is geregeld in de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk die op 1 januari 2018 ingaat.  Na de harmonisatie kan een deel van de ouders ook recht op kinderopvangtoeslag hebben.

Vanaf 1 november kunnen de ouders die aan de voorwaarden voldoen, kinderopvangtoeslag aanvragen voor 2018. Als de ouders tussen 1 en 15 november de kinderopvangtoeslag aanvragen met Mijn toeslagen, krijgen ze waarschijnlijk eind december de eerste toeslag voor januari. Vragen de ouders na 15 november de toeslag aan, dan ontvangen ze de toeslag later met terugwerkende kracht.

Kinderopvangtoeslag is er alleen voor de kosten die de ouder zelf betaalt. Er is nog een voorwaarde die éxtra aandacht verdient: de ouder dient zelf de kosten van de opvang te betalen. Betaalt de gemeente (of een andere instantie) mee? Voor dit deel kan de ouder geen kinderopvangtoeslag aanvragen. Elke gemeente bepaalt zelf hoe zij ouders helpen bij de kosten voor kinderopvang. De peuterspeelzaal kan de ouders vertellen hoe dat in hun gemeente is geregeld.

Op de site van Boink staan voorbeeldovereenkomsten en checklists voor ouders.
 

Week tegen Kindermishandeling

14-11-17

In Nederland groeien ruim 118.000 kinderen op in onveilige gezinssituaties. Zij zijn slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik. De gevolgen van kindermishandeling zijn groot. Zo heeft een mishandeld kind, naast al het emotionele leed, bijvoorbeeld meer kans op een psychiatrische stoornis, depressie, angststoornissen, drugsgebruik en seksueel risicogedrag. Ook is er een verhoogd risico om later eigen kinderen te mishandelen.
Kom in actie bij een vermoeden van kindermishandeling! 

l

Home-Start

31-10-17

Heb je problemen met de kinderen, weinig contact met vrienden of familie, gebrek aan geld of een ander probleem en kun je wel een steuntje in de rug gebruiken? Home-Start is er voor jou.
Home-Start wordt kosteloos aangeboden aan gezinnen met ten minste één kind tot en met 14 jaar.

lees meer

Week van de Pleegzorg

29-10-17

Van 1 t/m 8 november wordt voor de derde keer de Week van de Pleegzorg georganiseerd. Met deze actieweek wil Pleegzorg Nederland aandacht vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in Nederland. Pleegzorg Nederland zoekt Supergewone mensen, zoals Ruth. Lees haar verhaal.

Borstvoeding 2018

26-10-17

 

Ook in 2018 wordt de informatiebijeenkomst Borstvoeding georganiseerd. Tijdens deze informatieavond krijg je informatie over hoe de borstvoeding werkt, waarom het belangrijk is, waar je om moet denken bij bijvoorbeeld het aanleggen, hoe het direct na de bevalling in zijn werk gaat en nog veel meer.

lees meer