Goedkope vakantie activiteiten voor kinderen/jongeren

Goedkope vakantie activiteiten voor kinderen/jongeren
No video selected.

Hieronder vind je diverse websites voor vakantie (activiteiten), soms geschikt voor alle kinderen, soms geschikt voor een bepaalde doelgroep.

VakantieFUN 
Sportief en creatief vakantieprogramma voor kinderen van 6 t/m 17 jaar die een GGZ-indicatie hebben.

Humanitas Kindervakantieweken
Bestemd voor kinderen uit gezinnen die door omstandigheden niet op vakantie kunnen gaan.
(aanmelding via verwijzer).
De Humanitas Kindervakantieweken gaan vanwege de corona-crisis niet door. Er wordt gekeken naar mogelijk een andere invulling dit jaar. Mocht dit doorgang vinden en er is meer duidelijkheid over dan is dat hier te lezen.

Jeugd Zomerkamp
Het Jeugdzomerkamp wordt al bijna 40 jaar georganiseerd vanuit Wijkcentrum De Eenhoorn in Alkmaar. De deelnemersbijdrage mag geen belemmering vormen voor het al dan niet meegaan van kinderen. Er kan een korting worden aangevraagd en kan er betaald worden met het AlkmaarPas tegoed.

Jol Alkmaar
De JOL organiseert ieder jaar aan het eind van de grote vakantie activiteiten voor kinderen in de basisschool leeftijd. Bijna iedere wijk in Alkmaar heeft zijn eigen JOL project.

MS-anders, kinder- en jeugdkampen 
Ms-anders organiseert vakanties voor kinderen/jongeren (6 t/m 25 jaar), die ouders, broer of zus met Multiple Sclerose hebben.

Stichting Wigwam organiseert vakanties voor kinderen en jongeren met een beperking, hun ouders en broertjes en zusjes.

Heppie vakanties & weekenden
Voor kinderen die er om verschillende redenen niet zomaar tussenuit kunnen omdat er geen geld voor is, of omdat ze een stoornis of achterstand hebben waardoor extra begeleiding bij het spelen nodig is.

MEE vakantiewijzer/logeerproject 
Deze vakantiewijzer geeft een idee van de mogelijkheden voor mensen met een beperking om op vakantie te gaan.

Op de gratis AlkmaarPas voor minima staan tegoeden die gebruikt kunnen worden.