Jeugd vanaf 8 jaar en ouder

De Kindertelefoon
Informatie voor kinderen 8-12 jaar en jongeren 13-18 jaar over relaties, ruzies, lichaam, gevoel of pesten.

Info voor kinderen
Informatie voor kinderen 8-12 jaar over thuis, familie, school, pesten, vrije tijd. 

Stichting Jonge Helden

Voor kinderen/tieners die te maken hebben gehad met ingrijpend verlies.

Jonge mantelzorgers
Voor jonge mantelzorger van ca. 8-25 jaar die thuis woont met iemand die langdurig ziek is, een handicap heeft of een psychische ziekte of verslaving. 

Jouw GGD 
Informatie over gezondheid en antwoord op vragen over lichaam, gevoel of dingen waar je misschien thuis liever niet over praat.

Crisisdienst Jeugd NHN
24-uur per dag bereikbaar voor kinderen en jongeren in psychische nood 088 -7778887

Haltewerk/Jongerenloket
Informatie voor jongeren 16-27 jaar over opleiding, werk, huisvesting of inkomen.

Playing for Success
Bedoeld voor kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en jongeren uit de eerste twee jaren van het voortgezet onderwijs, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het vergroten van hun zelfvertrouwen, motivatie, samenwerking en het creëren van een positiever zelfbeeld.

Your next step 
Project van MEE & De Wering voor jongeren van 16-23 jaar zonder startkwalificatie (een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger). Een intensief programma van twaalf weken, waarin je wordt geïnspireerd en gemotiveerd om door te stromen naar een opleiding, betaalde baan of een combinatie van beide. 

Info voor jou
Jongereninformatie over relaties, seks, school, toekomst, wonen, werken en geld.

RMC
O.a. voor als het je om persoonlijke redenen (bijvoorbeeld verplichtingen thuis) niet lukt om jouw opleiding af te maken. Bij het RMC denken ze met je mee over een passend vervolg richting school of werk.

Kwikstart
Informatie voor 18+ over wonen, financiën, gezondheid, rechten en plichten.

18 jaar wat nu
Checklists voor 18 jarigen.

Sense
Spreekuur en informatie voor jongeren tot en met 24 jaar over seksualiteit, verliefdheid en relaties.

Smart met geld
Handige tips, opdrachten, herkenbare voorbeelden om met geld om te gaan.

LINK
Jongerenwerkorganisatie die zich richt op preventie en ondersteuning.

Tjekkin
Platform voor jeugdhulp waar professionals, jongeren en ouders samenwerken met ambtenaren.