Leven met beperking/zorg

No video selected.

Autisme Noord-Holland
Wegwijzer voor ouders met kind met autisme, ADHD of aanverwante problematiek.

AutThere
AutThere is een sociale app voor jongeren met autisme.

MEE&de Wering
Voor vragen en problemen in dagelijkse omstandigheden (wonen, relaties, werk, inkomen, welzijn en gezondheid).

Mantelzorgcompliment
Blijk van waardering van de gemeente voor mantelzorgers

SMI (Sociaal Medische Indicatie)
Via de gemeente kunnen ouders, op basis van een Sociaal Medische Indicatie, een inkomensafhankelijke tegemoetkoming krijgen in de kinderopvangkosten.

SportFUN
Wekelijks sportprogramma op woensdagmiddag voor kinderen die geen aansluiting vinden bij het reguliere aanbod.

Uniek Sporten
Sporten en bewegen met een handicap.