Links

Links
No video selected.

JEUGD vanaf 8 jaar en ouder

De Kindertelefoon
Informatie voor kinderen 8-12 jaar en jongeren 13-18 jaar over relaties, ruzies, lichaam, gevoel of pesten.

Info voor Kinderen
Op deze website vind je uitleg en tips over bijvoorbeeld verkering, vrienden maken, huiswerk en meer.

Stichting Jonge Helden
Voor kinderen/tieners die te maken hebben gehad met ingrijpend verlies.

Jonge mantelzorgers
Voor kinderen/jongeren (8-25 jaar) die thuis wonen met iemand die langdurig ziek is, een handicap heeft of een psychische ziekte of verslaving. 

Rouwpraktijk RouwNouw
Trainingen voor kinderen/tieners na overlijden of andere vormen van verlies, bijvoorbeeld het structureel uit beeld verdwijnen van een ouder (bijv. na een scheiding).

Jouw GGD
Informatie over gezondheid en antwoord op vragen over lichaam, gevoel of dingen waar je misschien thuis liever niet over praat.

Jongerenteam De Hoofdzaak - Alkmaar
Bij De Hoofdzaak hebben de jongeren geleerd om hun levenslessen in te zetten als ervaringsdeskundige om zo anderen te inspireren.

Crisisdienst Jeugd NHN
24-uur per dag bereikbaar voor kinderen en jongeren in psychische nood 088 -7778887

Haltewerk/Jongerenloket
Informatie voor jongeren 16-27 jaar over opleiding, werk, huisvesting of inkomen.

Playing for Success
Bedoeld voor kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en jongeren uit de eerste twee jaren van het voortgezet onderwijs, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het vergroten van hun zelfvertrouwen, motivatie, samenwerking en het creëren van een positiever zelfbeeld.

Your next step 
Project van MEE & De Wering voor jongeren van 16-23 jaar zonder startkwalificatie (een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger). Een intensief programma van twaalf weken, waarin je wordt geïnspireerd en gemotiveerd om door te stromen naar een opleiding, betaalde baan of een combinatie van beide. 

Info voor jou
Jongereninformatie over relaties, seks, school, toekomst, wonen, werken en geld.

RMC
O.a. voor als het je om persoonlijke redenen (bijvoorbeeld verplichtingen thuis) niet lukt om jouw opleiding af te maken. Bij het RMC denken ze met je mee over een passend vervolg richting school of werk.

Kwikstart
Informatie voor 18+ over wonen, financiën, gezondheid, rechten en plichten.

18 jaar wat nu
Checklists voor 18 jarigen.

Sense
Spreekuur en informatie voor jongeren tot en met 24 jaar over seksualiteit, verliefdheid en relaties.

Smart met geld
Handige tips, opdrachten, herkenbare voorbeelden om met geld om te gaan.

LINK
Jongerenwerkorganisatie die zich richt op preventie en ondersteuning.

Tjekkin
Platform voor jeugdhulp waar professionals, jongeren en ouders samenwerken met ambtenaren.


JONGE MOEDERS

FIOM
Specialist bij ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen.

Tienermoeders
Voor alle informatie over jong ouderschap.

Voor tienerMoeders
Informatie voor jonge moeders over school en werk, ervaringen van anderen en onderling contact. 

Facebook pagina Jong&Moeder Alkmaar
Via deze Community-pagina kunnen jonge moeders in contact komen met andere jonge moeders uit de buurt om ervaringen te delen of om iets af te spreken.

Stichting Babyspullen 
Gratis babypakketten aan (aanstaande) ouders die het financieel moeilijk hebben.


LEVEN MET BEPERKING / ZORG

Autisme Noord-Holland
Wegwijzer voor ouders met kind met autisme, ADHD of aanverwante problematiek.

AutThere
AutThere is een sociale app voor jongeren met autisme.

MEE&de Wering
Voor vragen en problemen in dagelijkse omstandigheden (wonen, relaties, werk, inkomen, welzijn en gezondheid).

Mantelzorgcompliment
Blijk van waardering van de gemeente voor mantelzorgers

SMI (Sociaal Medische Indicatie)
Via de gemeente kunnen ouders, op basis van een Sociaal Medische Indicatie, een inkomensafhankelijke tegemoetkoming krijgen in de kinderopvangkosten.

SportFUN
Wekelijks sportprogramma op woensdagmiddag voor kinderen die geen aansluiting vinden bij het reguliere aanbod.

Uniek Sporten
Sporten en bewegen met een handicap.

 

MAATJESPROJECTEN

Coach4you
Steun voor jongeren bij de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs.

z11jongerencoaching

Steuntje in de rug en hulp bij persoonlijke ontwikkeling voor jongeren 12-21 jaar.

Home-Start
Home-Start en Home-Start+ biedt opvoedingsondersteuning, praktische hulp en vriendschappelijk contact aan gezinnen.

Alkmaarvoorelkaar
Vrijwilligersvacatures via organisaties, individuele hulpvragen en aanbod van particulieren.

Mee & De Wering - MEE op weg
MEE op weg is voor iedereen die moeilijk lerend is of een beperking heeft en die zelfstandig wil leren reizen. Ook kun je je opgeven als vrijwilliger/reismaatje!

Wijkleerbedrijf Alkmaar Noord
Voor informele hulp (bijvoorbeeld boodschappen doen, steuntje in de rug bij mantelzorg) aan mensen in de wijk door Leerlingen van het ROC Horizon College. Er is ook een Wijkleerbedrijf Alkmaar Zuid 

AutThere
AutThere is een sociale app voor jongeren met autisme.

 

TAAL

Taalhuis
Voor mensen die beter willen leren lezen, schrijven, spreken of luisteren.

Taalpunt Stadskantoor
Elke dinsdag en donderdag is het Taalpunt Stadskantoor open van 9.00–13.00 uur, Mallegatsplein 10, 1815 AG Alkmaar. Een medewerker van het Taalhuis gaat met klanten in gesprek en verwijst hen door naar passend (digi)taalaanbod.

Telefonisch spreekuur arts voor nieuwkomers in eigen taal
Op resp. woensdag en vrijdag telefonisch spreekuur in Arabisch en Tigrinya.

Gezond in Nederland (info voor o.a. mensen uit Syrië en Eritrea)
Op de website Gezond in Nederland is allerhande informatie over de Nederlandse gezondheidszorg beschikbaar in het Arabisch, Tigrinya en Nederlands. Ook met informatieve You Tube filmpjes.

Facebook Syriërs Gezond
Deze facebook site is een initiatief van Pharos en enkele GGD-en. Syriërs in Nederland kunnen op deze pagina hun vragen stellen over de gezondheidszorg en gezond blijven in Nederland. De vragen worden beantwoord door een team van Syrische zorgprofessionals, ondersteund door Nederlandse professionals werkzaam bij GGD-en en Pharos.

Facebook Eritreeërs Gezond
Idem als hierboven, maar dat in het Tigrinya.

BoekStart
BoekStart is een programma dat het lezen met heel jonge kinderen wil bevorderen.

Voorleesxpress Humanitas
Een vrijwilliger komt bij ouders en kind (2-12 jaar) thuis, en stimuleert het voorlezen van Nederlandse boekjes ter verbetering van de taalvaardigheid.

 

FINANCIËLE EN MATERIËLE ONDERSTEUNING

Nibud
Informatie over zakgeld, toeslagen, sparen, pensioen of schulden

Wijzer in geldzaken
Hulp bij financiële vragen

Zelf je schulden regelen
Informatie over schulden en invultool om van beginnende schulden af te komen

Rondkomen
Tips voor kortingen en tegemoetkomingen

Haltewerk
Tegemoetkomingen bij een laag inkomen

SMI (Sociaal Medische Indicatie)
Via de gemeente kunnen ouders, op basis van een Sociaal Medische Indicatie, een inkomensafhankelijke tegemoetkoming krijgen in de kinderopvangkosten.

Mantelzorgcompliment

Blijk van waardering van de gemeente voor mantelzorgers

Voedselbank
Gratis voedselpakketten voor mensen met een laag inkomen

Leger des Heils - korps Alkmaar Kledingwinkel
Kwalitatief goede kleding voor een lage prijs

Stichting Babyspullen 
Gratis babypakketten voor (aanstaande) ouders die het financieel moeilijk hebben.

Dreamcatcher
Kleding, kapsalon, nagelstudio en workshops voor mensen met een laag inkomen 

Gratis af te halen
Net als marktplaats, maar dan alles gratis (tweedehandsspullen)

Stichting Kook
Voor allerhande tweedehandsgoederen (opbrengst gaat naar goed doel)

 

JONGEREN OP GEZOND GEWICHT

Jongeren op gezond gewicht (JOGG) Alkmaar
Aanpak om overgewicht bij kinderen te voorkomen en te bestrijden.

Vet Cool!
Vet Cool! is een begeleidingprogramma voor kinderen/jongeren in de leeftijd van 2 tot 18 jaar met (beginnend) overgewicht of obesitas waarbij ook de ouders/verzorgers intensief worden betrokken. Het betreft een jaarprogramma met follow-up.

Sportmaatjes
Sportmaatjes is een oefengroep/beweegprogramma voor kinderen/jongeren van 3-18 jaar met overgewicht of obesitas, waarbij met lotgenootjes gespeeld wordt en ook de ouders/verzorgers intensief worden betrokken. Instroom is het gehele jaar mogelijk.

 

SOCIALE KAART

KERNPARTNERS

www.ggdhollandsnoorden.nl

www.meewering.nl
www.alkmaar.nl


HANDIGE INFORMATIE

Sociale kaart gemeente Alkmaar
Basisonderwijs in Alkmaar
Kinderopvang in Alkmaar
Gastouderopvang in Alkmaar