Taal

Taalhuis
Voor mensen die beter willen leren lezen, schrijven, spreken of luisteren.

Halte Taal
Voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of omgaan met de computer.

Telefonisch spreekuur arts voor nieuwkomers in eigen taal
Op resp. woensdag en vrijdag telefonisch spreekuur in Arabisch en Tigrinya.

Alkmaar Freedom House
Een initiatief van De Alkmaarse Raad van Kerken om, samen met de inwoners van Alkmaar, een informele ontmoetingsplek in de Vrijheidskerk te creëren voor vluchtelingen uit de twee AZC’s in de stad. De site is in vele talen te lezen.

BoekStart
BoekStart is een programma dat het lezen met heel jonge kinderen wil bevorderen.

Voorlees project Humanitas
Een vrijwilliger komt bij ouders en kind (2-12 jaar) thuis om voor te lezen ter verbetering van de taalvaardigheid.