Taal

Taalhuis
Voor mensen die beter willen leren lezen, schrijven, spreken of luisteren.

Taalpunt Stadskantoor
Elke dinsdag en donderdag is het Taalpunt Stadskantoor open van 9.00–13.00 uur, Mallegatsplein 10, 1815 AG Alkmaar. Een medewerker van het Taalhuis gaat met klanten in gesprek en verwijst hen door naar passend (digi)taalaanbod.

Gezond in Nederland (info voor o.a. mensen uit Syrië en Eritrea)
Op de website Gezond in Nederland is allerhande informatie over de Nederlandse gezondheidszorg beschikbaar in het Arabisch, Tigrinya en Nederlands. Ook met informatieve You Tube filmpjes.

Facebook Syriërs Gezond
Deze facebook site is een initiatief van Pharos en enkele GGD-en. Syriërs in Nederland kunnen op deze pagina hun vragen stellen over de gezondheidszorg en gezond blijven in Nederland. De vragen worden beantwoord door een team van Syrische zorgprofessionals, ondersteund door Nederlandse professionals werkzaam bij GGD-en en Pharos.

Facebook Eritreeërs Gezond
Idem als hierboven, maar dat in het Tigrinya.

Alkmaar Freedom House
Een initiatief van De Alkmaarse Raad van Kerken om, samen met de inwoners van Alkmaar, een informele ontmoetingsplek in de Vrijheidskerk te creëren voor vluchtelingen uit de twee AZC’s in de stad. De site is in vele talen te lezen.

BoekStart
BoekStart is een programma dat het lezen met heel jonge kinderen wil bevorderen.

Voorleesxpress Humanitas
Een vrijwilliger komt bij ouders en kind (2-12 jaar) thuis om Nederlandse boekjes voor te lezen ter verbetering van de taalvaardigheid.