Taal

Taalhuis
Voor mensen die beter willen leren lezen, schrijven, spreken of luisteren.

Dialoog - Taalhulp voor anderstaligen Alkmaar
Leer meer over de taal, gebruiken en gewoontes van Nederland samen met een taalbegeider 

Taalpunt Stadskantoor
Elke dinsdag en donderdag is het Taalpunt Stadskantoor open van 9.00–13.00 uur, Mallegatsplein 10, 1815 AG Alkmaar. Een medewerker van het Taalhuis gaat met klanten in gesprek en verwijst hen door naar passend (digi)taalaanbod.

Telefonisch spreekuur arts voor nieuwkomers in eigen taal
Op resp. woensdag en vrijdag telefonisch spreekuur in Arabisch en Tigrinya.

Gezond in Nederland (info voor o.a. mensen uit Syrië en Eritrea)
Op de website Gezond in Nederland is allerhande informatie over de Nederlandse gezondheidszorg beschikbaar in het Arabisch, Tigrinya en Nederlands. Ook met informatieve You Tube filmpjes.

Facebook Syriërs Gezond
Deze facebook site is een initiatief van Pharos en enkele GGD-en. Syriërs in Nederland kunnen op deze pagina hun vragen stellen over de gezondheidszorg en gezond blijven in Nederland. De vragen worden beantwoord door een team van Syrische zorgprofessionals, ondersteund door Nederlandse professionals werkzaam bij GGD-en en Pharos.

Facebook Eritreeërs Gezond
Idem als hierboven, maar dat in het Tigrinya.

BoekStart
BoekStart is een programma dat het lezen met heel jonge kinderen wil bevorderen.

Voorleesxpress Humanitas
Een vrijwilliger komt bij ouders en kind (2-12 jaar) thuis, en stimuleert het voorlezen van Nederlandse boekjes ter verbetering van de taalvaardigheid.