Ondersteuning door de jeugd- en gezinscoach

Ondersteuning door de jeugd- en gezinscoach
No video selected.

Voor wie?
Jeugd- en gezinscoaches ondersteunen gezinnen waar het niet goed loopt, bijvoorbeeld omdat ouders de grip op hun kinderen kwijt zijn, door ruzie, verslaving of schulden. Ze zijn er ook voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die niet lekker in hun vel zitten en kinderen met lichte tot ernstige verstandelijke, lichamelijke, psychiatrische of psychosociale problemen en/of met een chronische ziekte.

Werkwijze
Voor de jeugd- en gezinscoach is de vraag van jouw kind en je gezin leidend. De coach luistert, geeft advies en gaat samen met jou op zoek naar een oplossing die passend is. Daarbij kijkt de coach ook wat jij, eventueel samen met anderen die bij jouw gezin betrokken zijn, zelf kan doen om bij te dragen aan een oplossing.

Samenwerking
Scholen, kinderopvangorganisaties en huisartsen staan in contact met de jeugd- en gezinscoaches. Dit betekent dat jij- als je dat wilt- samen met de school, kinderopvang of huisarts kan besluiten een jeugd- en gezinscoach mee te laten kijken in je gezin. Ook de school, kinderopvang of huisarts kunnen bij de jeugd- en gezinscoaches terecht voor advies. Dit gebeurt alleen na overleg met jou of je gezin.

Vast contactpersoon voor gezinnen
De jeugd- en gezinscoach kan zelf direct verschillende vormen van hulp bieden. Als er meer ondersteuning nodig is, verwijst de coach je naar specialistische jeugdhulp. Ook nadat andere hulp is ingeschakeld, blijft de jeugd- en gezinscoach contactpersoon voor je gezin.