Onze professionals

Onze professionals

Het CJG werkt samen met iedereen in Alkmaar die met ouders en jeugdigen werkt. 
Het maakt niet uit waar je de vraag stelt, wij helpen je op weg.
Belangrijke partners zijn de verloskundigen, het onderwijs, de kinderopvang, het jongerenwerk en de wijkcentra.

Onze professionals

  • De jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen

Het consultatiebureau (0-4 jaar) werkt op afspraak. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging via de post. Een arts en een verpleegkundige kijken met behulp van een groeicurve of kinderen goed groeien en zich goed ontwikkelen. Dit kan onder andere op het gebied van de motorische ontwikkeling, de lichamelijke ontwikkeling, de sociaal - emotionele ontwikkeling, de seksuele - en/of de sociale ontwikkeling zijn. Zonder afspraak kun je terecht op het inloopspreekuur, bijvoorbeeld om je kind extra te laten wegen of vragen te stellen. Bijvoorbeeld over het gewicht, de groei, de borstvoeding, voeding, het voedingsschema, het slapen en/of slaapproblemen.
Op het consultatiebureau krijgen de kinderen ook de inentingen van het Rijksvaccinatieprogramma.

Ook tijdens de schoolperiode volgt een jeugdarts en jeugdverpleegkundige de ontwikkeling van je kind.

  • De opvoedadviseurs

Met een vraag over de opvoeding kun je terecht bij het Opvoedspreekuur. De opvoedadviseur kijkt samen met de ouder(s) naar oplossingen. Dit gebeurt volgens de methode van ‘Positief Opvoeden’ in maximaal vier gesprekken. Als er meer nodig is, helpt de opvoedadviseur je verder op weg. Een afspraak maken kan via GGD Hollands Noorden, telefoonnummer 088-0100550. 
Maak kennis met onze opvoedadviseurs.
Er zijn op diverse basisscholen ook inloopspreekuren waar je zonder afspraak terecht kunt. De werkwijze is hetzelfde. Het overzicht van alle Opvoedspreekuren. 

  • De maatschappelijk werkers

Iedereen kent perioden waarin de omstandigheden je boven het hoofd lijken te groeien of waarin je belangrijke beslissingen moet nemen. Vaak helpt het als je erover praat met familie, buren of vrienden. Als je er niet uitkomt, kun je gebruik maken van het spreekuur van het algemeen maatschappelijk werk op het CJG. Voor een afspraak kun je bellen tussen 9.00-12.00 uur naar MEE & de Wering, telefoonnummer 088-0075000. Er zijn ook inloopspreekuren waarvoor geen afspraak nodig is.

Het Relatiespreekuur is bedoeld om te helpen bij relatietwijfel of bij (echt)scheiding. Iedereen kan er terecht met vragen over financiële en juridische aspecten, vragen over (echt)scheiding en opvoeding, vragen over afspraken met de ex-partners of over nieuwe stiefgezinnen. Ook als je twijfels hebt over je relatie of als je nog niet direct aan een scheiding denkt, ben je welkom. Voor een afspraak kun je bellen tussen 9.00-13.00 uur naar MEE & de Wering (onder vermelding van relatiespreekuur) telefoonnummer 088-0075000.

In januari is MEE & De Wering gestart met de maatschappelijke hulpverlening aan bi-culturele of religieuze LHBTI's (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender of interseksueel). Medewerkers hebben een training gevolgd bij Veilige Haven in Amsterdam, die al jarenlange ervaring hebben op dit terrein. En nu is de website  Veilige Haven Alkmaar  klaar en 'live'. Deze website geeft informatie, vertelt ervaringen van mensen, adviseert over literatuur en noemt instanties die specifieke hulp bieden.  

  •  De jeugd- en gezinscoaches

Jeugd- en gezinscoaches ondersteunen gezinnen waar het niet goed loopt, bijvoorbeeld omdat ouders de grip op hun kinderen kwijt zijn, door ruzie, verslaving of schulden. Ze zijn er ook voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die niet lekker in hun vel zitten en kinderen met lichte tot ernstige verstandelijke, lichamelijke, psychiatrische of psychosociale problemen en/of met een chronische ziekte.
Voor de jeugd- en gezinscoach is de vraag van jouw kind en je gezin leidend. De coach luistert, geeft advies en gaat samen met jou op zoek naar een oplossing die passend is. Daarbij kijkt de coach ook wat jij, eventueel samen met anderen die bij jouw gezin betrokken zijn, zelf kan doen om bij te dragen aan een oplossing. HIER vind je meer informatie over de jeugd-en gezinscoaches en het aanvragen van ondersteuning.

  • Hier kun je als professional de wensenkaart uitdraaien om in gesprek te gaan met ouders. De menukaart met bijbehorende links vind je onder de kop AANBOD (zie in paarse balk bovenaan).
  • We werken nauw samen met onderwijs en peuteropvang; zie de stroomschema's:
    Stroomschema_Kinderopvang en stroomschema jeugdhulp PO
  • Matrix hulp bij opvoed- en opgroeiproblemen: in dit schema staat vermeld wanneer welke professional in beeld is

Onze partners

Verloskundigenpraktijk Alkmaar, Partners in Verloskunde, GGD Hollands Noorden, MEE-de Wering, Home-Start (Humanitas),  jongerenwerkers en jongerencoaches, de Jeugd- en Gezinsbeschermers en Veilig Thuis.

www.ggdhn.nl

www.meewering.nl

www.alkmaar.nl

www.z11jongerencoaching.nu

www.straatgeluid.nl