Onze professionals

Onze professionals

In het CJG werken professionals van verschillende instellingen samen.

Onze professionals

  • De jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen zijn er voor het monitoren van en vragen over een gezonde groei en ontwikkeling van je kind.
  • De opvoedadviseurs geven ondersteuning als je vragen of zorgen hebt over de opvoeding en / of de ontwikkeling van je kind.
  • De maatschappelijk werkers kunnen je helpen bij perioden waarin de omstandigheden je boven het hoofd lijken te groeien, waarin je belangrijke beslissingen moet nemen of een ruzie onoplosbaar lijkt.
  • De jeugd- en gezinscoaches geven je ondersteuning bij meer complexe vragen of gezinsproblemen. Waar nodig schakelen de coaches specialistische hulp in. Bel hen via 14072 of vraag Jeugdhulp aan.
  • We werken nauw samen met onderwijs en peuteropvang; zie de stroomschema's:
    stroomschema jeugdhulp kinderopvang en stroomschema jeugdhulp PO
  • Matrix hulp bij opvoed- en opgroeiproblemen: in dit schema staat vermeld wanneer welke professional in beeld is

Onze partners

Verloskundigenpraktijk Alkmaar, Partners in Verloskunde, GGD Hollands Noorden, MEE-de Wering, Home-Start (Humanitas), jongerenwerkers en jongerencoaches, de Jeugd- en Gezinsbeschermers en Veilig Thuis.

www.ggdhn.nl

www.meewering.nl

www.alkmaar.nl/jeugdenonderwijs

www.z11jongerencoaching.nu

www.straatgeluid.nl