Onze professionals

Onze professionals
No video selected.

Het CJG werkt samen met iedereen in Alkmaar die met ouders en jeugdigen werkt. 
Het maakt niet uit waar je de vraag stelt, wij helpen je op weg.

Onze professionals

  • De jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen

Het consultatiebureau (0-4 jaar) werkt op afspraak. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging via de post. Een arts en een verpleegkundige kijken met behulp van een groeicurve of kinderen goed groeien en zich goed ontwikkelen. Dit kan onder andere op het gebied van de motorische ontwikkeling, de lichamelijke ontwikkeling, de sociaal - emotionele ontwikkeling, de seksuele - en/of de sociale ontwikkeling zijn. Zonder afspraak kun je terecht op het inloopspreekuur, bijvoorbeeld om je kind extra te laten wegen of vragen te stellen. Bijvoorbeeld over het gewicht, de groei, de borstvoeding, voeding, het voedingsschema, het slapen en/of slaapproblemen.
Op het consultatiebureau krijgen de kinderen ook de inentingen van het Rijksvaccinatieprogramma.

Ook tijdens de schoolperiode volgt een jeugdarts en jeugdverpleegkundige de ontwikkeling van je kind.

  • De opvoedadviseurs

Met een vraag over de opvoeding kun je terecht bij het Opvoedspreekuur. De opvoedadviseur kijkt samen met de ouder(s) naar oplossingen. Dit gebeurt volgens de methode van ‘Positief Opvoeden’ in maximaal vier gesprekken. Als er meer nodig is, helpt de opvoedadviseur je verder op weg. Een afspraak maken kan via GGD Hollands Noorden, telefoonnummer 088-0100550. 
Maak kennis met onze opvoedadviseurs.
Er zijn op diverse basisscholen ook inloopspreekuren waar je zonder afspraak terecht kunt. De werkwijze is hetzelfde. Het overzicht van alle Opvoedspreekuren. 

  • De maatschappelijk werkers

Iedereen kent perioden waarin de omstandigheden je boven het hoofd lijken te groeien of waarin je belangrijke beslissingen moet nemen. Vaak helpt het als je erover praat met familie, buren of vrienden. Als je er niet uitkomt, kun je gebruik maken van het spreekuur van het algemeen maatschappelijk werk op het CJG. Voor een afspraak kun je bellen tussen 9.00-12.00 uur naar MEE & de Wering, telefoonnummer 088-0075000. Er zijn ook inloopspreekuren waarvoor geen afspraak nodig is.

Het Relatiespreekuur is bedoeld om te helpen bij relatietwijfel of bij (echt)scheiding. Iedereen kan er terecht met vragen over financiële en juridische aspecten, vragen over (echt)scheiding en opvoeding, vragen over afspraken met de ex-partners of over nieuwe stiefgezinnen. Ook als je twijfels hebt over je relatie of als je nog niet direct aan een scheiding denkt, ben je welkom. Voor een afspraak kun je bellen tussen 9.00-13.00 uur naar MEE & de Wering (onder vermelding van relatiespreekuur) telefoonnummer 088-0075000.

In januari is MEE & De Wering gestart met de maatschappelijke hulpverlening aan bi-culturele of religieuze LHBTI's (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender of interseksueel). Medewerkers hebben een training gevolgd bij Veilige Haven in Amsterdam, die al jarenlange ervaring hebben op dit terrein. En nu is de website  Veilige Haven Alkmaar  klaar en 'live'. Deze website geeft informatie, vertelt ervaringen van mensen, adviseert over literatuur en noemt instanties die specifieke hulp bieden.  

  •  De jeugd- en gezinscoaches

Jeugd- en gezinscoaches ondersteunen gezinnen waar het niet goed loopt, bijvoorbeeld omdat ouders de grip op hun kinderen kwijt zijn, door ruzie, verslaving of schulden. Ze zijn er ook voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die niet lekker in hun vel zitten en kinderen met lichte tot ernstige verstandelijke, lichamelijke, psychiatrische of psychosociale problemen en/of met een chronische ziekte.
Voor de jeugd- en gezinscoach is de vraag van jouw kind en je gezin leidend. De coach luistert, geeft advies en gaat samen met jou op zoek naar een oplossing die passend is. Daarbij kijkt de coach ook wat jij, eventueel samen met anderen die bij jouw gezin betrokken zijn, zelf kan doen om bij te dragen aan een oplossing. HIER vind je meer informatie over de jeugd-en gezinscoaches en het aanvragen van ondersteuning.

Samenwerking
Binnen het CJG werken we nauw samen huisartsen, kinderopvangorganisaties, basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en wijkcentra om gezinnen zo goed mogelijk op weg te helpen. De jeugd- en gezinscoach ondersteunt professionals die werken met kinderen en ouders door advies of door samen in gesprek te gaan met ouders en kinderen. Dat doen ze op de volgende manier. In de ondersteuning van de collega’s van primair onderwijs en peuteropvang gelden de stroomschema’s jeugdhulp en kinderopvang. En in deze matrix  is te zien wanneer welke professional in beeld is.

We werken integraal in de wijken met alle partners van het Sociaal Domein en organiseren ontmoetmomenten met de partners in de wijkcentra om samenwerking ten behoeve van de gezinnen te verbeteren. Meer weten? mgeleijnse@alkmaar.nl

Ook maken we, net als andere gemeenten en organisaties in Noord Holland, gebruik van de VIN-verwijsindex.  Dit voorkomt dat meerdere professionals bij een gezin betrokken zijn en dit van elkaar niet weten.  Zie de flyer van de VIN-verwijsindex.

Bij ons werken of stage lopen?
Ben je geïnteresseerd om stage te lopen of te werken als opvoedadviseur? Bij GGD HN is het mogelijk voor studenten uit het HBO en het WO om stages of afstudeeronderzoek te verrichten op het gebied van Kansrijke Start, Opgroeien en Opvoeden. Een combinatie tussen stage en afstudeeronderzoek (WO) is ook mogelijk en moedigen we aan. GGD Hollands Noorden werkt nauw samen met het CJG. Meer weten over stages of sollicitaties? KLIK HIER

Er is daarnaast mogelijkheid om stage te lopen bij de Jeugd- en Gezinscoaches. De gemeente Alkmaar heeft hiervoor een samenwerking met In Holland Alkmaar. Vacatures worden bij InHolland Social Work bekend gemaakt. Vervolgens kun je je interesse tonen door een brief en CV te sturen. Als je wilt solliciteren als Jeugd en Gezinscoach, kun je je richten tot Groei mee.

Ben je student en wil je meer weten over het CJG? Lees dan ook het beleidskader Alkmaar doet mee