Onze werkwijze

Onze werkwijze
No video selected.

Gezin staat centraal
Als ouder wil je het beste voor je gezin en wil je dat jouw kinderen veilig en gezond opgroeien. Als dat moeilijk is, kan het prettig zijn om met een van onze professionals te praten. Soms is dat gesprek genoeg en kun je het probleem zelf oplossen. Het kan ook zijn dat buren, vrienden of familie kunnen meedenken en helpen. Bij het CJG staat het gezin centraal. Wij werken samen met het gezin, onder andere door het gebruik van de Wensenkaart.

Je bent altijd welkom om iemand mee te nemen op gesprek. Dit kan ook een cliëntondersteuner zijn. Of je maakt gebruik van  Eigen Plan, zodat je met steun van de mensen om je heen, weer grip op je situatie en je leven krijgt. 

Positief opvoeden
De CJG-professionals werken volgens de methode Positief Opvoeden, Triple P. 
Triple P is gebaseerd op vijf basisprincipes:

  • Kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden (zowel fysiek als emotioneel). Kinderen die lekker spelen, vervelen zich niet en lopen minder kans gedragsproblemen te ontwikkelen.
  • Kinderen laten leren door positieve ondersteuning. Positieve aandacht en aanmoediging motiveert een kind om nieuwe dingen te leren en vaardigheden te ontwikkelen.
  • Een aansprekende discipline hanteren. Heldere instructies geven en snel reageren als een kind zich niet goed gedraagt.
  • Realistische verwachtingen hebben. Ouders moeten niet verwachten dat hun kind perfect is: ieder kind maakt fouten en doet dat meestal niet met opzet.
  • Goed voor jezelf zorgen. Ouders moeten niet te veel van zichzelf als opvoeder verwachten, want ook ouders maken fouten. Wanneer ouders hun eigen behoeften vervullen, kunnen ze veel makkelijker geduldig, consequent en beschikbaar zijn voor hun kinderen.

Lees meer over Positief Opvoeden.

Belang van de veiligheid van het kind
Wij werken met Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit helpt professionals te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van vijf stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Meer informatie over werken met de Meldcode

Alkmaar groeit, zorgt en doet mee
Alles over de drie visies Jeugdhulp, Wmo en Participatie van de gemeente Alkmaar

Privacy
Leidraad voor de gemeente Alkmaar bij de verwerking van persoonsgegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de privacywetgeving.
Privacyverklaring Gemeente Alkmaar