Onze werkwijze

Onze werkwijze

Onze professionals werken op basis van de volgende uitgangspunten:

Positief opvoeden
De CJG-professionals werken volgens de methode Positief Opvoeden, Triple P. Triple P is gebaseerd op vijf basisprincipes:

  • Kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden (zowel fysiek als emotioneel). Kinderen die lekker spelen, vervelen zich niet en lopen minder kans gedragsproblemen te ontwikkelen.
  • Kinderen laten leren door positieve ondersteuning. Positieve aandacht en aanmoediging motiveert een kind om nieuwe dingen te leren en vaardigheden te ontwikkelen.
  • Een aansprekende discipline hanteren. Heldere instructies geven en snel reageren als een kind zich niet goed gedraagt.
  • Realistische verwachtingen hebben. Ouders moeten niet verwachten dat hun kind perfect is: ieder kind maakt fouten en doet dat meestal niet met opzet.
  • Goed voor jezelf zorgen. Ouders moeten niet te veel van zichzelf als opvoeder verwachten, want ook ouders maken fouten. Wanneer ouders hun eigen behoeften vervullen, kunnen ze veel makkelijker geduldig, consequent en beschikbaar zijn voor hun kinderen.

    Lees hier meer over Positief Opvoeden.

 1 Gezin, 1 Plan
Het CJG werkt volgens de methode 1Gezin1Plan (1G1P). Deze methode is bedoeld om de hulp aan gezinnen die met verschillende hulpverleners te maken hebben goed te stroomlijnen. In 1G1P werken hulpverleners samen met het gezin als team, onder leiding van de jeugd- en gezincoach. Doelen, afspraken en de wensen en mogelijkheden van het gezin worden opgenomen in een gezinsplan. Het gezinsplan biedt houvast en overzicht aan gezinsleden, de mensen uit hun netwerk en de betrokken hulp- en dienstverleners.

Verwijsindex VIN (Vroeg samenwerken In Noord-Holland Noord)
In Noord-Holland zijn veel professionals van verschillende organisaties die kinderen en hun ouders ondersteunen bij het opvoeden en opgroeien. Soms weten ze van elkaar niet dat ze bij de begeleiding van hetzelfde kind of gezin betrokken zijn. Als ze dat wel weten, werken ze nog beter samen. Daarom maken gemeenten en organisaties in de provincie Noord-Holland gebruik van de VIN-verwijsindex. Klik hier
Lees hier de Flyer  van de VIN-verwijsindex.

Privacy Leidraad voor de gemeente Alkmaar bij de verwerking van persoonsgegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de privacywetgeving.
Lees hier meer.