Peuter/basisschoolleeftijd

Cursus Peuter in Zicht

De cursus is opgedeeld in vier thema's waarin je informatie, tips en handvatten krijgt. Daarnaast ga je zelf aan de slag en kan je ervaringen delen met de andere ouders/opvoeders. De thema's zijn: 'Leuk en lastig gedrag', 'Steunen en belonen', 'Druk en dwars gedrag' en 'Eten, slapen, zindelijkheid'.
De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van twee uur

Cursus Communiceren met je Kind 1,5-6 jaar

Als uw kind een ontwikkelings- of taalachterstand heeft, is het niet makkelijk om altijd te begrijpen wat hij of zij bedoelt. Ook weten ouders/verzorgers vaak niet of hun kind hen wel begrijpt. In deze cursus leren ouders/verzorgers aan de hand van video-opnamen in de thuissituatie en groepsbijeenkomsten hoe zij de communicatie met hun kind kunnen verbeteren en de taalontwikkeling kunnen stimuleren.

Cursus Positief Opvoeden 2-12 jaar

De cursus helpt je de oorzaken van gedragsproblemen te herkennen, hoe je gewenst gedrag kunt stimuleren en hoe je om kunt gaan met ongewenst gedrag. De cursus is bedoeld voor ouders/opvoeders met één of meerdere kinderen (2-12 jaar) met problemen in hun gedrag én die behoefte hebben aan meer begeleiding bij de opvoeding. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van twee uur.

Workshop Zandkastelen 'en de kinderen scheiden mee' 

De workshop Zandkastelen geeft kinderen handvatten om met de (aanstaande) echtscheiding om te gaan. Zij leren onder andere hoe zij gevoelens ten aanzien van de scheiding bij zichzelf kunnen herkennen en deze te uiten. De workshop is bedoeld voor kinderen tussen de 6 en 17 jaar. Er zijn diverse leeftijdsgroepen: 6 t/m 7 jaar, 8 t/m 10 jaar, 11 t/m 13 jaar en 14 t/m 17 jaar.

Weerbaarheidstraining 'Rots en Water' 8-12 jaar en 12-16 jaar
Het Rots & Water programma is een weerbaarheidsprogramma en effectief anti-pest-programma. Door middel van lichamelijke oefeningen trainen de cursisten fysieke, mentale en sociale vaardigheden.

KOPP/KVO- groepen 
De KOPP/KVO groep is een doe- en praatgroep voor kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen. In de KOPP/KVO groep komen kinderen en jongeren bij elkaar om te praten over hun thuissituatie. Bijvoorbeeld over stress, angst, machteloosheid of schaamte. Er wordt gepraat en geluisterd, gespeeld, getekend en gelachen. 
Er is een doe- en praatgroep voor kinderen van 4 tot 12 jaar, voor jongeren van 12 tot 16 jaar en voor jongeren vanaf 17 jaar.

Lezingen en workshops Positief Opvoeden 0-12 jaar:

De kracht van positief opvoeden
Veerkracht bij kinderen bevorderen
Zelfvertrouwen en sociale vaardigheden bij kinderen stimuleren

Individueel aanbod:

BoekStart
BoekStart is een programma dat het lezen met heel jonge kinderen wil bevorderen. Baby's van ongeveer drie maanden ontvangen van het consultatiebureau een brief met een waardebon voor het BoekStartkoffertje, 

Voorleesproject kinderen 2-12 jaar
Een vrijwilliger komt bij ouders en kind thuis om voor te lezen ter verbetering van de taalvaardigheid.

HomeStart
Home-Start biedt een steuntje in de rug bij het opvoeden, biedt een luisterend oor en geeft tips over praktische zaken voor het gezin.

Woensdagochtendcafé CJG Wijkcentrum Overdie