Peuter/basisschoolleeftijd

Peuter/basisschoolleeftijd
No video selected.

Klik op AGENDA om te kijken welke van onderstaande cursussen binnenkort ingepland staan of kijk op de agenda's van de betreffende websites.

 

Cursus Peuter in Zicht
De cursus is opgedeeld in vier thema's waarin je informatie, tips en handvatten krijgt. Daarnaast ga je zelf aan de slag en kan je ervaringen delen met de andere ouders/opvoeders. De thema's zijn: 'Leuk en lastig gedrag', 'Steunen en belonen', 'Druk en dwars gedrag' en 'Eten,

Cursus Positief Opvoeden 2-12 jaar
De cursus helpt je de oorzaken van gedragsproblemen te herkennen, hoe je gewenst gedrag kunt stimuleren en hoe je om kunt gaan met ongewenst gedrag. De cursus is bedoeld voor ouders/opvoeders met één of meerdere kinderen (2-12 jaar) met problemen in hun gedrag én die behoefte hebben aan meer begeleiding bij de opvoeding. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van twee uur.

Workshop Een goed slaappatroon ontwikkelen
Voor slaapproblemen bij kinderen van 0-12 jaar; tijdens deze workshop krijgen ouders/opvoeders tips hoe hun kind stap voor stap een goed slaappatroon kan ontwikkelen en hoe zij om kunnen gaan met slaapproblemen.

Cursus De Tijd van je Leven
Deze cursus is bedoeld voor voor ouders met kinderen tussen 4-12 jaar die open staan en tijd willen vrijmaken voor een serie van vijf bijeenkomsten die helpen om dingen scherper te zien en (opnieuw) koers te bepalen. De workshop inspireert en relativeert waarbij de verhalen van anderen ideeën geven voor het vormen van het gezinsleven thuis. De workshops zijn zo gemaakt dat de ouders zelf een groot deel van de workshops gezamenlijk zelfstandig met andere deelnemende ouders kunnen doorlopen. Note: de link werkt pas als de nieuwe cursusdata bekend zijn.

Workshop Zandkastelen 'en de kinderen scheiden mee' 
De workshop Zandkastelen geeft kinderen handvatten om met de (aanstaande) echtscheiding om te gaan. Zij leren onder andere hoe zij gevoelens ten aanzien van de scheiding bij zichzelf kunnen herkennen en deze te uiten. De workshop is bedoeld voor kinderen tussen de 6 en 17 jaar. Er zijn diverse leeftijdsgroepen: 6 t/m 7 jaar, 8 t/m 10 jaar, 11 t/m 13 jaar en 14 t/m 17 jaar.

SportFUN
Wekelijks sportprogramma op woensdagmiddag voor kinderen in de basischoolleeftijd die geen aansluiting vinden bij het reguliere aanbod.

KOPP/KVO- groepen 
De KOPP/KVO groep is een doe- en praatgroep voor kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen. In de KOPP/KVO groep komen kinderen en jongeren bij elkaar om te praten over hun thuissituatie. Bijvoorbeeld over stress, angst, machteloosheid of schaamte. Er wordt gepraat en geluisterd, gespeeld, getekend en gelachen. 
Er is een doe- en praatgroep voor kinderen van 4 tot 12 jaar, voor jongeren van 12 tot 16 jaar en voor jongeren vanaf 17 jaar.

Jonge mantelzorgers
Voor kinderen/jongeren (6-24 jaar) die thuis wonen met iemand die langdurig ziek is, een handicap heeft of een psychische ziekte of verslaving.

Vet Cool
is een begeleidingprogramma voor kinderen/jongeren in de leeftijd van 2 tot 18 jaar met (beginnend) overgewicht of obesitas waarbij ook de ouders/verzorgers intensief worden betrokken. Het betreft een jaarprogramma met follow-up.

Sportmaatjes
Sportmaatjes is een oefengroep/beweegprogramma voor kinderen/jongeren van 3-18 jaar met overgewicht of obesitas, waarbij met lotgenootjes gespeeld wordt en ook de ouders/verzorgers intensief worden betrokken. Instroom is het gehele jaar mogelijk.

SportXtra (Alkmaar sport)
Elke woensdagmiddag gratis sporten in de wijken De Mare, Koedijk, Overdie en Oudorp.

Playing for Success
Bedoeld voor kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en jongeren uit de eerste twee jaren van het voortgezet onderwijs, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het vergroten van hun zelfvertrouwen, motivatie, samenwerking en het creëren van een positiever zelfbeeld.

Rouwbegeleidingspraktijk RouwNouw: trainingen 7-13 jaar
Deze praktijk biedt een rouwbegeleidingstraject (volledig vergoed door de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Castricum, Bergen, Langedijk en Uitgeest) voor kinderen en jongeren in de vorm van rouwgroepen, niet alleen bij een sterfgeval maar ook bij andere vormen van verlies, bijvoorbeeld wanneer een ouder structureel uit beeld is.

Lezingen en workshops Positief Opvoeden 0-12 jaar:

De kracht van positief opvoeden
Veerkracht bij kinderen bevorderen
Zelfvertrouwen en sociale vaardigheden bij kinderen stimuleren