Pubers

Training Plezier op School

Wordt je kind op de basisschool gepest of is hij/zij onhandig in het contact met andere kinderen? De training helpt kinderen hun zelfvertrouwen te vergroten en beter voor zichzelf op te komen. Deze training is bedoeld voor kinderen die nu in groep 8 zitten en volgend jaar naar het voortgezet onderwijs gaan. Deze tweedaagse training vindt plaats in de zomervakantie.

Beter Omgaan met Pubers

De cursus besteedt aandacht aan de veranderingen in de puberteit. Daarbij komen de prettige, maar ook de lastige kanten van het omgaan met pubers aan bod. Je krijgt informatie over hoe je goed contact met je kind kunt bevorderen en ruzie kunt voorkomen. Ouders/opvoeders kunnen met elkaar praten en ervaringen uitwisselen.
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van twee uur. Een cursusgroep bestaat uit minimaal 5 en maximaal 10 ouders/opvoeders met kinderen tussen de 12 en 16 jaar.

Cursus Positief Opvoeden Tieners (12-16 jaar)

De cursus helpt je de oorzaken van gedragsproblemen te herkennen, hoe je gewenst gedrag kunt stimuleren en hoe je om kunt gaan met ongewenst gedrag. De cursus is bedoeld voor ouders/opvoeders met één of meerdere kinderen (12 tot 16 jaar) met problemen in hun gedrag én die behoefte hebben aan meer begeleiding bij de opvoeding.

Workshop Zandkastelen 'en de kinderen scheiden mee' 

De workshop geeft kinderen handvatten om met de (aanstaande) echtscheiding om te gaan. Zij leren onder andere hoe zij gevoelens ten aanzien van de scheiding bij zichzelf kunnen herkennen en deze te uiten. De workshop is bedoeld voor kinderen tussen de 6 en 17 jaar. Er zijn diverse leeftijdsgroepen: 6 t/m 7 jaar, 8 t/m 10 jaar, 11 t/m 13 jaar en 14 t/m 17 jaar.