Pubers en Ouders van pubers

Pubers en Ouders van pubers
No video selected.

2-wekelijks sportprogramma op woensdagmiddag voor jongeren die geen aansluiting vinden bij het reguliere aanbod. 2-wekelijks sportprogramma op woensdagmiddag voor jongeren die geen aansluiting vinden bij het reguliere aanbod. Klik op AGENDA om te kijken welke van onderstaande cursussen binnenkort ingepland staan of kijk op de agenda's van de betreffende website(s).

 

Playing for Success
Bedoeld voor kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en jongeren uit de eerste twee jaren van het voortgezet onderwijs, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het vergroten van hun zelfvertrouwen, motivatie, samenwerking en het creëren van een positiever zelfbeeld.

Vet Cool
Vet Cool! is een begeleidingprogramma voor kinderen/jongeren in de leeftijd van 2 tot 18 jaar met (beginnend) overgewicht of obesitas waarbij ook de ouders/verzorgers intensief worden betrokken. Het betreft een jaarprogramma met follow-up.

SportMIXX
2-wekelijks sportprogramma op woensdagmiddag voor jongeren (12-18 jaar) die geen aansluiting vinden bij het reguliere aanbod.

Cursus Sterke meiden
Bedoeld voor meiden van 12-14 jaar die moeite hebben met leren. "Sterke meiden" leert je dat je eigen keuzes kan maken.

Sportmaatjes
Sportmaatjes is een oefengroep/beweegprogramma voor kinderen/jongeren van 3-18 jaar met overgewicht of obesitas, waarbij met lotgenootjes gespeeld wordt en ook de ouders/verzorgers intensief worden betrokken. Instroom is het gehele jaar mogelijk.

Workshop Zandkastelen 'en de kinderen scheiden mee' 
De workshop geeft kinderen handvatten om met de (aanstaande) echtscheiding om te gaan. Zij leren onder andere hoe zij gevoelens ten aanzien van de scheiding bij zichzelf kunnen herkennen en deze te uiten. De workshop is bedoeld voor kinderen tussen de 6 en 17 jaar. Er zijn diverse leeftijdsgroepen: 6 t/m 7 jaar, 8 t/m 10 jaar, 11 t/m 13 jaar en 14 t/m 17 jaar.

Spel- en Praatgroep KIES
De Spel- en Praatgroep KIES is een lotgenotengroep voor kinderen in (echt)scheidingssituaties. Aan de hand van hun verhalen, spel, drama, tekenen en andere creatieve vormen gaan de kinderen/jongeren met elkaar in gesprek, onder de begeleiding van de coaches. Ze ervaren dat ze niet de enigen zijn. Er zijn groepen voor kinderen/ jongeren van 4-7, 8-12 en 12-18 jaar.

KOPP/KVO- groepen 
De KOPP/KVO groep is een doe- en praatgroep voor kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen. In de KOPP/KVO groep komen kinderen en jongeren bij elkaar om te praten over hun thuissituatie. Bijvoorbeeld over stress, angst, machteloosheid of schaamte. Er wordt gepraat en geluisterd, gespeeld, getekend en gelachen. 
Er is een doe- en praatgroep voor kinderen van 4 tot 12 jaar, voor jongeren van 12 tot 16 jaar en voor jongeren vanaf 17 jaar.

Oudersupport-avonden
Gratis oudersupportavonden (Brijder Jeugd) voor ouders van verslaafde kinderen.

Stiefgoed
Gespreksgroep voor stiefouders

Cursus De Tijd van je Leven
Deze cursus is bedoeld voor voor ouders met kinderen tussen 4-12 jaar die open staan en tijd willen vrijmaken voor een serie van vijf bijeenkomsten die helpen om dingen scherper te zien en (opnieuw) koers te bepalen. De workshop inspireert en relativeert waarbij de verhalen van anderen ideeën geven voor het vormen van het gezinsleven thuis. De workshops zijn zo gemaakt dat de ouders zelf een groot deel van de workshops gezamenlijk zelfstandig met andere deelnemende ouders kunnen doorlopen. Note: de link werkt pas als de nieuwe cursusdata bekend zijn.

Omgaan met Pubers
De cursus besteedt aandacht aan de veranderingen in de puberteit. Daarbij komen de prettige, maar ook de lastige kanten van het omgaan met pubers aan bod. Je krijgt informatie over hoe je goed contact met je kind kunt bevorderen en ruzie kunt voorkomen. Ouders/opvoeders kunnen met elkaar praten en ervaringen uitwisselen.

Cursus Positief Opvoeden Tieners (12-16 jaar) Ruzie in het gezin verminden 
Als tieners de overgang maken van kind naar volwassene ervaren veel opvoeders een toename van conflicten met hun tiener. In deze workshop komen enkele positieve opvoedvaardigheden aan bod. Deze kunnen je helpen om je tiener te leren hoe hij met anderen in het gezin om kan gaan zonder voortdurende strijd en ruzies. 

Rouwbegeleidingspraktijk RouwNouw: trainingen
Deze praktijk biedt een rouwbegeleidingstraject (volledig vergoed door de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Castricum, Bergen, Langedijk en Uitgeest) voor kinderen en jongeren in de vorm van rouwgroepen, niet alleen bij een sterfgeval maar ook bij andere vormen van verlies, bijvoorbeeld wanneer een ouder structureel uit beeld is.

Jonge mantelzorgers
Voor kinderen/jongeren (6-24 jaar) die thuis wonen met iemand die langdurig ziek is, een handicap heeft of een psychische ziekte of verslaving.