Video's

Het CJG biedt allerlei cursussen, bijeenkomsten en andere vormen van ondersteuning:  klik  HIER  voor het overzicht.


Meer weten over een bepaald aanbod? Kijk hieronder of er een video van is!

 

KLIK HIER voor informatieve filmpjes over opvoeden van Stichting Opvoeden.  

 

Home-Start

Thuis in gezinnen; een steuntje in de rug bij opvoeden

 

KOPP/KOVgroepen (psychiatrie/verslaving in het gezin)

Petra Poland vertelt je meer over het preventie aanbod verzorgd door de GGZ i.s.m. de Brijder Stichting.

 

Voorlees Express

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen van 2 tot 8 jaar met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar lang komt er wekelijks een vrijwilliger bij hen thuis om voor te lezen en samen met de ouders aan de slag te gaan met taal en leesplezier.

 

Video-home-training Jeugdgezondheidszorg

Video-hometraining (VHT) is een vorm van hulp aan gezinnen met opvoedingsvragen. Met behulp van de videobeelden wordt het contact tussen opvoeders en kinderen (van 0-19 jaar) in de dagelijkse gezinssituatie op eenvoudige wijze vastgelegd. Positieve communicatie tussen de verschillende gezinsleden staat bij VHT centraal. 

 

Buurtgezinnen: gezinnen voor gezinnen

Ervaren gezinnen die een ander gezin ondersteunen in de opvoeding.

 

Playing for Success

Playing for Success is bedoeld voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het vergroten van hun zelfvertrouwen, motivatie, samenwerking en het creëren van een positiever zelfbeeld.

Z11

Steuntje in de rug nodig? De jongerencoaches van Z11 zijn er voor jou. Om te laten zien wat Z11 voor jongeren kan betekenen, maakten zij we enkele video’s met de verhalen van jongeren en Z11-coaches.