Nieuws

Alle nieuwsitems

Groente in CJG

01-05-18

Groente is gezond en lekker. Het CJG wil kinderen daarom graag leren dat groente bij de dagelijkse maaltijd hoort. In de wachtkamer van CJG Oost staan, na het succes van vorig jaar, weer groenteplantjes. Hier kunnen kinderen zien hoe groente groeit. Het CJG wil kinderen ook groente laten proeven. Omdat de oogst van de groenteplantjes nog even op zich laat wachten, is het CJG op zoek gegaan naar een sponsor. En die is gevonden! Lidl levert van 23 april tot en met 11 juni elke week drie soorten snackgroente om uit te delen aan kinderen die een bezoek brengen aan een van de locaties van het CJG in Alkmaar. 

Vernieuwde website Autisme regio Noord-Holland

06-04-18

De website over autisme in de regio Noord-Holland: www.autismenh.nl is vernieuwd!

Op de website vinden bezoekers informatie over autisme en welke behandelingen en hulp er beschikbaar zijn. De informatie is ingedeeld in vier verschillende leeftijdscategorieën en bedoeld voor mensen met autisme, ouders, mantelzorgers en betrokkenen. Met deze website worden de eerste vragen over autisme beantwoord!

Klik HIER

Luisteren naar Autisme

28-03-18

Van 31 maart tot en met 7 april vindt de Autismeweek 2018 plaats. Autisme is een ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat de ontwikkeling van kinderen met autisme anders verloopt. Kinderen met autisme vinden het vaak moeilijk om contact te maken en te communiceren. Als een kind autisme heeft, is het belangrijk dat het kind en het gezin goede ondersteuning krijgen.

lees meer

Week van het Geld: Nuttige tips van Halte Werk!

15-03-18

Het is nog steeds de Week van het Geld (12-16 maart)!
Voor veel ouders met een laag inkomen is rondkomen elke maand een moeilijke opgave. Alle tips om geld te besparen zijn dan uiteraard welkom. Via de website van Halte Werk zijn sinds vorig jaar geldplannen beschikbaar voor inwoners van de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk. Daar zijn voor ouders en grootouders nu speciale geldplannen aan toegevoegd!

Klik  HIER  voor meer informatie

Rouwverwerking bij kinderen

11-01-18

Stel je hebt  te horen gekregen dat een kind op de school van je kind overleden is. Hoe vertel je het tegen je kind, welke reacties kun je verwachten en hoe kun je je kind het beste ondersteunen?

lees meer

Ondersteuning GGZ Noord-Holland-Noord

18-12-17

 

GGZ Noord-Holland Noord biedt ondersteuning voor familie en naasten (mantelzorgers) van mensen met psychiatrische klachten. Via een digitale hulpmodule kunnen mensen kennis en vaardigheden opdoen die zij kunnen inzetten om overbelasting te voorkomen.

lees meer

Opvangtoeslag bij peuterspeelzaal

20-11-17

Alle peuterspeelzalen worden per 1 januari 2018 kinderdagverblijven. Dat is geregeld in de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk die op 1 januari 2018 ingaat.  Na de harmonisatie kan een deel van de ouders ook recht op kinderopvangtoeslag hebben.

Vanaf 1 november kunnen de ouders die aan de voorwaarden voldoen, kinderopvangtoeslag aanvragen voor 2018. Als de ouders tussen 1 en 15 november de kinderopvangtoeslag aanvragen met Mijn toeslagen, krijgen ze waarschijnlijk eind december de eerste toeslag voor januari. Vragen de ouders na 15 november de toeslag aan, dan ontvangen ze de toeslag later met terugwerkende kracht.

Kinderopvangtoeslag is er alleen voor de kosten die de ouder zelf betaalt. Er is nog een voorwaarde die éxtra aandacht verdient: de ouder dient zelf de kosten van de opvang te betalen. Betaalt de gemeente (of een andere instantie) mee? Voor dit deel kan de ouder geen kinderopvangtoeslag aanvragen. Elke gemeente bepaalt zelf hoe zij ouders helpen bij de kosten voor kinderopvang. De peuterspeelzaal kan de ouders vertellen hoe dat in hun gemeente is geregeld.

Op de site van Boink staan voorbeeldovereenkomsten en checklists voor ouders.
 

Home-Start

31-10-17

Heb je problemen met de kinderen, weinig contact met vrienden of familie, gebrek aan geld of een ander probleem en kun je wel een steuntje in de rug gebruiken? Home-Start is er voor jou.
Home-Start wordt kosteloos aangeboden aan gezinnen met ten minste één kind tot en met 14 jaar.

lees meer

Borstvoeding 2018

26-10-17

 

Ook in 2018 wordt de informatiebijeenkomst Borstvoeding georganiseerd. Tijdens deze informatieavond krijg je informatie over hoe de borstvoeding werkt, waarom het belangrijk is, waar je om moet denken bij bijvoorbeeld het aanleggen, hoe het direct na de bevalling in zijn werk gaat en nog veel meer.

lees meer

Uitrol JOGG

02-10-17

Steeds meer kinderen in Alkmaar hebben een gezond gewicht. Genoeg reden om dit najaar de voorbereidingen te treffen om vanaf 2018 JOGG uit te rollen in heel Alkmaar. 

De wijken Overdie, West en Oudorp werden in 2014 als eerste als JOGG-wijk aangewezen. De reden hiervoor was het hoge percentage overgewicht onder kinderen in deze wijken. Hierbij is de focus is gelegd op kinderen van 8 t/m 12 jaar. 26,8% van de kinderen (leeftijd 10/11 jaar) had in 2015 in de wijken Overdie, West en Oudorp overgewicht. In 2016 is dit percentage gedaald naar 24,9%. Ook in de rest van Alkmaar is een daling zichtbaar. 

Anja Lems verbindt als JOGG-regisseur publieke en private partijen in de wijk met elkaar en is vanaf 2015 aan de slag gegaan met de uitrol van de JOGG thema’s Drinkwater, Gratis Bewegen en Groente op alle basisscholen en kinderopvanglocaties in de wijken Oudorp, Overdie en West in Alkmaar. Verder is Anja Lems samen met netwerkpartners gemeente breed bezig met het op de kaart zetten van De Gezonde Sportkantine (Team:Fit), De Gezonde Schoolkantine Voortgezet onderwijs en De Gezonde Werkvloer.

“Samen met al onze partners, scholen, ouders en de kinderen zelf werken we in Alkmaar aan een positieve en gezonde omgeving die onze jeugd helpt gezonder te leven. Het is prachtig om te zien dat het harde werk van alle samenwerkende partijen in Alkmaar nu zijn vruchten afwerpt! Ik kijk er naar uit om ervoor te zorgen dat vanaf 2018 alle kinderen in Alkmaar mee kunnen doen met de JOGG aanpak.”

Hoe meer organisaties met veranderingen van leefstijl bezig zijn en daarvoor activiteiten organiseren, des te groter het effect is. Zo wordt de JOGG-aanpak geborgd.

Dit najaar starten de voorbereidende werkzaamheden om vanaf januari 2018 op alle basisscholen binnen de gemeente Alkmaar de JOGG aanpak uit te rollen. In de komende periode worden alle basisscholen hierover nader geïnformeerd.

In Nederland werken al meer dan 120 gemeenten met de JOGG aanpak. Kijk voor meer informatie op www.jogg.nl en www.alkmaar.nl/jogg (op de site is ook de JOGG film en factsheet resultaten in Alkmaar 2013 t/m medio 2017 terug te vinden).


Tips voor minima

20-06-17

Alkmaarders met een laag inkomen en weinig vermogen kunnen in aanmerking komen voor verschillende regelingen. Bijvoorbeeld om voor kinderen de contributie van een sportclub te betalen, een computer aan te schaffen voor school of een goedkope zorgverzekering af te sluiten.

lees meer

Tien tips voor een extra leuk weekend

14-06-17

Hierbij vind je tien tips die weinig kosten, maar die een hoop opleveren!

Berichtgeving incidenten op social media

12-06-17

Nederland is afgelopen week opgeschrikt door het overlijden van Romy en Savannah. Op (social) media wordt uitgebreid aandacht besteed aan deze persoonlijke drama's. Het is begrijpelijk dat je van deze berichten bent geschrokken en dat je je als ouder/verzorger zorgen maakt. De GGD Hollands Noorden heeft een 'meest gestelde vragenlijst' (O&A) opgesteld, die je kan helpen met deze social media berichten om te gaan.

lees meer

Echt scheiden? Verbinden of verbreken

29-05-17

Het spreekuur ‘Uit elkaar, met 1 plan’ heeft een nieuwe naam:
‘Echt Scheiden? Verbinden of verbreken’
Er komt veel op je af als je uit elkaar gaat of daar nog over twijfelt. Wij helpen je graag verder op weg.
In ons team werken professionals met verschillende deskundigheid, waardoor we kunnen helpen bij vragen als:
• Is onze relatie nog te redden?
• Hoe kom ik aan woonruimte?
• Hoe vertel ik het de kinderen?
• Ik heb geen inkomsten, wat nu?

Het spreekuur ’Echt Scheiden? Verbinden of verbreken’ is gratis en voor iedereen toegankelijk.
Samen kijken we naar alle vragen en naar de hulp die het meest passend is.

Op woensdag in CJG Zuid, van Alphenstraat 9, 10.00-11.00 uur.
Op donderdag in CJG Noord, Arubastraat 2, 9.00-11.00 uur.
Een afspraak kun je maken via Mee & de Wering, telefoonnummer 088-0075000

Kinderen doen mee!

13-04-17

Als je de AlkmaarPas gratis van de gemeente krijgt en je hebt kinderen tussen 4 en 17 jaar, dan komen jouw kinderen  in aanmerking voor het ‘Kinderen doen mee’-project. Dit betekent dat zij een tegoed van € 100,- ontvangen. Het tegoed kan uitgegeven worden bij sport- en cultuurverenigingen in Alkmaar, bijvoorbeeld om het lidmaatschap mee te betalen. Er zijn bijna 100 verenigingen aangesloten bij ‘Kinderen doen mee’.

lees meer

Groente...zet je tanden erin!

03-04-17

Het doel van de themacampagne 'Groente...zet je tanden erin!' van Jongeren Op Gezond Gewicht is kinderen en hun ouders te stimuleren om dagelijks meer groente te eten.
Groente is belangrijk voor onze gezondheid. Omdat groente veel vitamines, mineralen en vezels bevat, is het van belang om elke dag groente te eten. In de wachtkamer van CJG Oost, die voor een deel benut wordt als 'kas', kunnen kinderen de komende tijd zien hoe groenteplanten groeien én hiervan proeven.