Thuis bewegend leren

Aantal keer bekeken 52 Geplaatst: woensdag, 13 januari 2021

Thuis
No video selected.

Bewegen is niet alleen gezond, het vergroot ook het plezier in leren. Uit onderzoek blijkt dat leren makkelijker en beter gaat als er tegelijkertijd bewogen wordt. Er komt meer bloed en zuurstof in de hersenen en er wordt er een verbinding gelegd tussen de linker- en de rechterhersenhelft. Informatie die opgedaan wordt blijft beter en langer hangen.
En het leuke is: Bewegend leren kan ook thuis! Zeker nu de scholen dicht zijn, en de meeste kinderen thuisonderwijs krijgen, is het een experiment waard om dit samen uit te proberen.

Veel materiaal heb je niet nodig: Met stoepkrijt, papier, een vliegenmepper, een aantal bakjes en een bal kom je al een heel eind.

 • Tafels oefenen buiten: schrijf de antwoorden van de te oefenen tafel met stoepkrijt op de tegels. Noem een tafelsom en laat je kind naar het juiste antwoord rennen.
 • Tafels binnen oefenen: schrijf de antwoorden van de te oefenen tafel op losse briefjes. Plak die briefjes op de deur of op de muur en geef je kind een vliegenmepper. Noem een tafelsom en laat je kind met de vliegenmepper op het juiste antwoord slaan. Op deze manier kun je ook letters oefenen.
 • Tafels door elkaar oefenen: bedenk welke tafels je wilt oefenen en pak voor elke tafel een bakje. Plak op het bakje een briefje met de naam van de tafel die je wilt oefenen. Schrijf alle antwoorden op losse briefjes. Geef je kind een briefje met een antwoord. Je kind moet dan bedenken welke tafelsom hierbij hoort en dit aan jou vertellen. Is het goed, dan rent/loopt je kind naar het juiste bakje en legt daar het briefje in.
 • Engelse woordjes oefenen: hiervoor heb je een bal nodig. Noem het woord in het Engels en gooi de bal naar je kind. Je kind vertaalt het woord in het Nederlands en noemt dan weer een woord en gooit de bal naar jou. Jij vertaalt het woord enzovoort.
 • Verhouding breuken, procenten en kommagetallen: ook dit kun je oefenen door ondertussen met een bal over te gooien.
 • Spelling oefenen: noem het woord en je kind schrijft het antwoord op de stoep met stoepkrijt
 • Metriek stelsel: schrijf op losse kaartjes de maten uit het metriek stelsel op (kilometer, hectometer, decameter enz.) en plak die in goede volgorde op de trap. Laat je kind de trap op- en aflopen terwijl hij omrekent tussen verschillende maten.
 • Werkwoordspelling: maak twee cirkels d.m.v. hoepels of touwen die je in hoepelvorm neerlegt. Schrijf in de ene hoepel een t en in de andere hoepel een d. Geef je kind een werkwoord en laat het bedenken of dit werkwoord in de verleden tijd met een t of een d geschreven moet worden.
 • Leren schrijven: geef je kind een krijtje en laat het de woordjes van school oefenen door ze te schrijven op de stoep of op de tegels. Wel zo fijn voor je kind als de motoriek om in een klein schriftje te schrijven nog lastig is.
 • Rekenen: getallen op de getallenlijn plaatsen doe je lekker buiten. Teken een getallenlijn met een aantal steungetallen, bijvoorbeeld de tientallen. Geef je kind een getal (bijvoorbeeld 25) en laat het naar die plaats op de getallenlijn lopen.
 • Woordenschat: gebruik deze bingokaart en laat de kinderen woorden uit de woordenschatles invullen. Noem de omschrijving van het woord. Heeft de kind dit woord op zijn bingokaart dan mag hij deze aankruisen en de daarbij horende beweging maken. wie heeft het eerst een rij vol?
 • Metriek stelsel: zet pionnen in de tuin met daarop kaartjes van het metriek stelsel (mm-cm-dm enzovoort). Laat het kind met de bal aan de voet de juiste volgorde dribbelen.
 • Metriek stelsel: schrijf met krijt de afkortingen van de maten (mm, cm enzovoort) op de muur en gooi een bal tegen de maten op de muur en zeg waar de afkorting voor staat (mm = millimeter).
 • Maanden van het jaar oefenen: op een skippybal door de tuin en dan de maanden van het jaar opdreunen of tijdens het tennissen om de beurt een maand opnoemen.
 • Klokkijken: teken verschillende klokken met krijt op de grond, noem een tijd en laat het kind naar de juiste klok rennen. (Bron: Joanne.nl)